Installation

MatematiKan Online

Hent vejledning til sign in til MatematiKan Online her

MatematiKan installeret på en enkelt computer

Du skal installere to programmer: først den engelske version af Mathematica og derefter den danske brugerflade MatematiKan.

Den engelske version kan du hente her som zip-fil:
–> Windows v.12.1.1
–> MAC v.12.1.1

Den danske brugerflade MatematiKan kan du hente her som zip-fil:
–> Windows v.12.1.1
–> MAC v.12.1.1

Mathematica er et stort program, så det kan tage noget tid at downloade. Det afhænger selvfølgelig af din internetforbindelse.

Hent installationsvejledning til Windows her.

Hent installationsvejledning til MAC her.

Udpak filerne og start med at installerer den engelske udgave – Mathematica.
Når Mathematica er installeret, skal du bruge den aktiveringsnøgle, som du får, når du bestiller programmet.

Når Mathematica er aktiveret, så luk Mathematica, og start installation af MatematiKan.

Det kan være, at jeres antivirusprogram kommer med en advarsel, som vist neden for. Der findes mange antivirus- programmer, som viser en tilsvarende advarsel. Hvis du har hentet programmerne her, kan du roligt gå videre og acceptere installationen.

Her skal der trykkes på Kør alligevel

Her skal der trykkes på I understand the risks, take me there anyway.

Start Wolfram Mathematica 12.1 ved at klikke på ikonet

MatematiKan åbner, og du vælger Trin.
Genstart MatematiKanm og nu er de danske menuer klar.

MatematiKan som netværksversion.

På computere, der opdateres fra centralt hold med et image, vil det ofte være netværksinstallationen, der er mest hensigtsmæssig.

Netværksversionen kræver installation af en it-supporter med indsigt i netværket på skolen.
Ved netværksversionen skal programmet MathLM installeres på serveren.
Licensstyringsprogrammet MathLM giver de tilknyttede computere med Mathematica og MatematiKan installeret adgang til at bruge programmerne uden en aktiveringsnøgle på den enkelte computer. Computerne skal altså stadig have installeret såvel Mathematica og MatematiKan.
Opdatering af Mathematica og fornyelse af licensen kræver ingen ny indtastning af aktiveringsnøgle.

Licensstyringsprogrammet MathLM kan downloades her

Installations vejledning på engelsk til MathLM kan ses her 

Download eller memorystick

Programmet Mathematica fylder op mod 4 Gb.
Det kan give problemer ved download, hvis netforbindelsen giver en timeout.
Når du tilmelder dig, kan du vælge at bestille en memorystick med programmerne i stedet for at downloade.

Installationsbegreber

Enkeltbrugerversion
Programmerne Mathematica og MatematiKan installeres på den enkelte pc, og Mathematica aktiveres med en aktiveringskode.

Enkeltbrugerversionen er den version, du installerer på en personlig pc eller på computere, der bruges af samme aldersgruppe det meste af tiden.

Enkeltbrugerversionen starter på det brugerniveau, hvor brugeren lukkede programmet.

Flerbrugerversionen
Flerbrugerversionen er designet til computere, der anvendes af flere personer, fx maskiner i et it-lokale eller computere, der anvendes af flere forskellige brugergrupper.
MatematiKan starter i standardindstilling, hvorefter brugeren skal vælge niveau og genstarte programmet.

Netværks version

Programmet MathLM installeres på en server med en aktiverings kode og et password. Dette program vil give adgang til at bruge Mathematica på de opkoblede pc’er.

Programmet Mathematica og MatematiKan installeres på de opkoblede pc’er, så skal aktiveres programmerne af MathLM, ved at angive IP adressen på den server, hvor MathLM er installeret. Det skal kun gøres en gang.

Link til Mathematica til Mac med M1-processor her.

Et procesorienteret matematisk skrive- og regneværktøj til alle skoleformer