Afinstallering af MatematiKan og Mathematica

Slet altid programmer ved at gå ind i

Windows 7 og Vista

Kontrolpanel – Tilføj og fjern programmer.

Find programmerne MatematiKan, Mathematica Extras(hvis det er installeret) og Wolfram Mathematica og fjern dem en efter en.

Windows 8 og 10

Tast Windowstast + x på samme tid. Vælg Programmer og funktioner.

Find programmerne MatematiKan, Mathematica Extras(hvis det er installeret) og Wolfram Mathematica og fjern dem en efter en.

Alt bliver ikke fjernet, og alt efter hvilken version  af Windows der benyttes skal dette gøres:

Windows 7, 8 og 10

Nogle af mapperne er skjulte, derfor skal der ændres, så de bliver synlige.

Gå ind i Kontrolpanel –> Mappeindstillinger –> Vis og sæt et flueben i Vis skjulte filer , mapper og drev

 Åben stifinderen og slet følgende mapper:

C:\ Program Data – slet Mathematica

C:\Brugere\AppData\Local – slet Mathematica

C:\Brugere\AppData\Roaming – slet Mathematica

Windows XP

Nogle af mapperne er skjulte, derfor skal der ændres så de bliver synlige.

Åben Denne Computer – tryk på Funktioner  –> Mappeindstillinger -> Vis og marker ud for Vis skjulte filer og mapper

Åben stifinderen og slet følgende mapper:

C:\ Documents and Settings\usernavn\Application Data – slet Mathematica

C:\ Documents and Settings\usernavn\Lokale Indstillinger\Application Data – slet Mathematica

Et procesorienteret matematisk skrive- og regneværktøj til alle skoleformer