Afinstallering af MatematiKan og Mathematica

Windows 10

Tast Windowstast + x på samme tid. Vælg Apps og funktioner.

Find programmet MatematiKan – SingleUser eller MatematiKan – MultiUser og afinstaller det.

Selve Mathematica hedder Wolfram Mathematica. Det skal du også afinstallere.

Alt bliver ikke fjernet – hent vejledning her.

MacOS

Vejledning er på vej.

Et procesorienteret matematisk skrive- og regneværktøj til alle skoleformer