Afinstallering af MatematiKan og Mathematica

Windows 10

Tast Windowstast + x på samme tid. Vælg Apps og funktioner.

Find programmet MatematiKan – SingleUser eller MatematiKan – MultiUser og afinstaller det.

Selve Mathematica hedder Wolfram Mathematica. Det skal du også afinstallere.

Ikke alt fjernes automatisk du skal derfor gøre følgende:
  1. I stifinderen skal du gå til c:/programmer og slet mappen Wolfram Research
  2. I stifinder skal du gå til c:/ProgramData og slet mappen Mathematica
  3. I stifinder skal du gå til c:/brugere/ dit bruger id /AppData/Roaming og slet mappen Mathematica.

MacOS

Vejledning er på vej.

Et procesorienteret matematisk skrive- og regneværktøj til alle skoleformer