Brugervejledninger og specielle notebooks

Mange af de specielle notebooks har et lille blåt felt øverst til højre med teksten ‘Enable Dinamics’.
Du skal klikke på feltet for at aktivere de dynamiske dele af notebook.

Links til notebooks:

Specielle notebooks:
Balancevægt
Fraktaltræ
Funktioner med glidere
Galvanometer
Hyppighedstabel
Indstilling af Notebooks
Indsættelse af filer i notebook
Numerisk værdi
Stykkevis plot af ikke-kontinuert funktion
To terninger med histogram
Tre slags Rouletter

Et procesorienteret matematisk skrive- og regneværktøj til alle skoleformer